ЛЕОНІД ТУЛУШ, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ ІАЕ: Молочна галузь за воєнного стану – Infagro

Молокопродуктовий підкомплекс є важливою складовою АПК України, забезпечуючи продовольчу безпеку держави по основному виду продовольства — молочних продуктах, а також формуючи суттєві обсяги доданої вартості внаслідок значної трудомісткості діяльності з виробництва та переробки молока. Ще до початку російської військової агресії у секторі молочного скотарства розпочались структурні зміни, а умови воєнного стану стали каталізатором відповідних процесів. Як наслідок сектор молочного скотарства в Україні в останні роки зазнав суттєвих структурних деформацій, які в найближчій перспективі тільки посиляться.

Загальне поголів’я корів в Україні за 2015–2021 рр. знизилось майже на третину. 2022 року, під час дії воєнного стану, поголів’я корів знизилось ще на понад 191 тис. голів, або на 12,4%. 2023 року відповідний тренд триватиме — очікується, що поголів’я зменшиться ще на понад 95 тис. голів, або 7,1% показника початку року. Таким чином, загальне поголів’я корів в Україні станом на початок 2024 року очікується на рівні 55,5% показника початку 2015 року.

Водночас у сільгосппідприємствах поголів’я корів за період із 2015 по 2021 рр. знизилось усього на 19,6%. З 2020 року відповідний процес фактично припинився, і, якби не російська воєнна агресія, 2022 року продовжився б тренд на збільшення поголів’я корів. Натомість наслідком дій країни-агресорки стало 7,3%-ве зниження поголів’я корів у сільгосппідприємствах. 2023 року очікується мінімальне зниження цього показника — в межах 1,0–1,5%. Таким чином, поголів’я корів у сільгосппідприємствах станом на початок 2024 року очікується близько 73,3% показника початку 2015 року. З 2024 року поголів’я корів у сільгосппідприємствах зростатиме.

Загалом частка поголів’я корів, утримуваних сільгосппідприємствами, у загальному поголів’ї динамічно зростала — з 23,4% станом на початок 2015 року до 29,2% на початку 2023-го. Очікується, що станом на початок 2024 року відповідний показник сягне 31%.

КОНЦЕНТРАЦІЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

В Україні вже тривалий час відбуваються процеси концентрації молочних ферм, бо утримання більшої кількості корів економічно вигідніше. Ураховуючи це, в Україні зростає кількість спеціалізованих молочних ферм і поголів’я утримуваних ними корів. Насамперед слід зазначити суттєве зменшення кількості підприємств, які утримують корів: протягом 2010–2021 рр. їх чисельність знизилась із 3741 до 1686 од. (більш як у 2,2 рази). 2022 року їх кількість знизилась до 1440 од. (у 2,6 рази менше проти показника 2010 року). Очевидно, що тренд на зменшення кількості сільгосппідприємств, які утримують корів, триватиме й надалі.

2010 року частка підприємств, які утримували поголів’я до 100 корів, у загальній кількості підприємств, що вели молочне скотарство, сягала 55,4%. Проте 2021 року частка таких підприємств скоротилась до 43,8%, тобто знизилась більш ніж на чверть. Очікується, що 2023 року вона знизиться до менш як 40%. Відповідно, якщо 2010 року в середньому в розрахунку на одне підприємство, що їх утримувало, припадало 157 корів, то 2021-го — вже 252, а 2022-го — 274 корови. Очікується, що 2023 року відповідний показник наблизиться до рівня 300 гол./ підприємство.

Натомість частка підприємств, які утримували поголів’я понад 500 корів, 2010 року становила всього 7,2% у загальній кількості підприємств, які провадили молочне скотарство. Натомість 2021 року вона зросла до 13,7%, або у 1,9 раза. Частка підприємств, що утримували поголів’я понад 1000 корів, зросла з 1,2% 2010 року до 4,8% — 2021-го. Частка поголів’я корів, наявного у сільгосппідприємств, які утримували до 100 корів, 2010 року становила 10% його загальної кількості. 2021 року частка такого поголів’я знизилась до 5,6%, або майже в 1,8 рази. Очікується, що 2023 року цей показник знизиться до 5% (вдвічі проти показника 2010 року).

Натомість, якщо 2010 року частка поголів’я корів, наявного у підприємств, які утримували понад 500 корів, становила 36,3% загального їх поголів’я, то 2021- го відповідний показник зріс до 52,5% (в 1,45 рази). По поголів’ю, наявному в підприємств, які утримували понад 1000 корів, відповідні показники становили 11,3% — 2010 року та 29,0% —2021-го. Очікується, що 2023 року відповідний тренд збережеться і частка поголів’я корів у підприємствах, які утримують понад 500 корів, перевищить 55% загальної їх кількості, а в підприємствах, які утримують понад 1000 корів, сягне майже третини загального поголів’я корів.

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА

Попри суттєве зниження поголів’я корів у сільгосппідприємствах обсяги виробництва ними молока у 2015–2021 рр. були практично незмінними й коливались у межах 2,67–2,77 млн тонн.

Це стало можливим унаслідок суттєвого зростання продуктивності корів, утримуваних сільгосппідприємствами, яка за період 2010–2021 рр. зросла на 74% — із менш як 4 тис. кілограмів у 2010 році до 6,9 тис. кг/гол. у 2021 році.

2022 року офіційна статистика зафіксувала зниження продуктивності корів, що цілком логічно для періоду воєнного стану, проте очікується, що 2023 року середній удій від корови у господарствах зросте більш як на 5% і перетне позначку 7 тис. кг/гол.

Загальні обсяги виробництва молока в Україні стрімко падають — через його спад у господарствах населення (майже на чверть за 2015–2021 рр.). Як наслідок частка сільгосппідприємств у загальних обсягах виробництва молока в Україні в динаміці суттєво зростає і, за попередніми оцінками, 2023 року сягне майже 40%. Також 2023 року очікуються рекордні за останні двадцять років обсяги виробництва молока сільгосппідприємствами (близько 2,85 млн тонн, що на 3% більше від показника 2021 року). Натомість обсяги виробництва молока господарствами населення будуть суттєво знижуватись і у 2023 році очікуються на рівні близько 4,5 млн тонн (56% показника 2015 р.)

Отже, можна констатувати, що сектор молочного скотарства у сегменті сільгосппідприємств, попри несприятливі умови воєнного стану, 2023 року розпочав своє зростання. Поряд з іншими чинниками воно зумовлене несприятливою ситуацією в галузі рослинництва, де вирощування традиційно високомаржинальних експортоорієнтованих культур перестало приносити сільгосппідприємствам надприбутки.

З огляду на цінову ситуацію на ринках експортоорієнтованої рослинницької продукції у 2023 році діяльність у секторі молочного скотарства цього року буде більш рентабельною, ніж діяльність із вирощування донедавна високомаржинальних експортоорієнтованих сільгоспкультур. Очевидно, що це вплине на інвестиційні рішення суб’єктів аграрного бізнесу, внаслідок чого в найближчій перспективі варто очікувати зростання інвестиційної активності у секторі молочного скотарства — у цьому контексті вкрай важливо її простимулювати інструментами державної фінансової підтримки.

Аналіз показує, що резерви для підвищення ефективності молочного скотарства в Україні далеко не вичерпано, бо середній удій від однієї корови у сільгосппідприємствах поки що не перевищує 7 тис. кілограмів. Ураховуючи відповідні показники країн із розвиненим сектором молочного скотарства, можна говорити про доцільність подальшого удосконалення технологій утримання корів для підвищення ефективності цього виду сільськогосподарської діяльності.

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ

Ціни на молоко-сировину ґатунку «екстра» у 2023 році в гривневому вираженні суттєво перевищують відповідний рівень попереднього року.

У лютому-березні-2023 середній рівень цін коливався в діапазоні 12,15–12,20 грн/кг (без ПДВ). З квітня-2023 в Україні розпочалось сезонне зниження рівня цін, яке досягло свого максимуму у червні-липні, коли ціни опустились до рівня 11,6 грн/кг (без ПДВ) — на 5% нижче пікових значень кінця зими — початку весни-2023.

Проте вже із серпня-2023 ціни на молоко-сировину в Україні почали зростати — з огляду на підвищені запити молокопереробних підприємств через очікуване сезонне збільшення обсягів споживання молокопродуктів і певне зниження обсягів виробництва молоко-сировини внаслідок несприятливих для утримання корів погодних умов.

У вересні гривнева ціна молоко-сировини в Україні перевищила значення лютого-березня-2023 і встановила свій історичний максимум.

Сезонне зростання ціни на молоко-сировину в другій половині 2023 року випереджає темпи відповідного зростання 2022 року.

З тим ціна молоко-сировини, обрахована у євро, з березня-2023 також знижувалась і тривалий час була нижчою за 0,3 євро/кг (за вітчизняні базисні показники вмісту жиру та білка). Проте із серпня розпочалося суттєве зростання ціни молоко-сировини, вираженої у євро, — її рівень уже практично відповідає тогорічним показникам, хоч до цього в першій половині 2023 року він був суттєво нижчим від відповідних показників 2022 року. Варто зазначити, що у другому півріччі 2022 року (після девальвації гривні), а також у першому — 2023-го ціни на молоко-сировину в Україні були суттєво нижчими за середній рівень цін у країнах ЄС.

Зокрема, у грудні-2022 (останньому місяці зростання цін на молоко-сировину в країнах ЄС) вітчизняний рівень цін становив менше як 60% середнього рівня цін по країнах ЄС та Польщі. Натомість у серпні-2023 відповідний показник наблизився до 80%, а у вересні-2023 року перетне цю позначку. Це означає, що з другої половини 2023 року Україна фактично втрачає конкурентні переваги за ціною на молоко-сировину, які забезпечували можливість експортувати молокопродукти в значних обсягах у ІІ півріччі 2022 року — І півріччі 2023-го.Зростання цін на молоко-сировину восени-2022 було зумовлено як сезонним чинником (восени ціни в попередні роки завжди зростали), так і значною мірою суттєвим зростанням обсягів експорту молокопродуктів, пік якого прийшовся на вересень-2022.

Зважаючи на значні обсяги експорту та сприятливу цінову кон’юнктуру на зовнішніх ринках, молокопереробні підприємства восени 2022 року суттєво збільшували обсяги закупівель молоко-сировини, стимулюючи в конкурентній боротьбі за сировинну базу зростання цін. Цього року ситуація суттєво відрізняється — обсяги експорту-2023 будуть суттєво меншими за рівень попереднього року. Крім того, з червня-2023 сформувався тренд на зниження обсягів експорту молокопродуктів з України, який триватиме як мінімум до кінця 2023 року. Відповідно, передумови зростання цін у другій половині 2023 року відрізняються від торішньої ситуації — експортний чинник у цьому разі відіграє значно меншу роль.

ПЕРСПЕКТИВИ

Подальша цінова динаміка на ринку молоко-сировини визначатиметься низкою чинників і насамперед ринковою кон’юнктурою (зміною обсягів споживання внаслідок повернення громадян України з-за кордону та експортних перспектив). Проте очевидно, що ціни на молоко-сировину в найближчій перспективі зростатимуть, негативно впливаючи на конкурентоспроможність молокопродуктів вітчизняного виробництва.

Вартість кормів з огляду на цінову ситуацію на ринку зернових та олійних культур цього року суттєво не зросла.

Відповідно, чинник вартості кормової бази не повинен «тиснути» на вартість молоко-сировини. Проте є інші чинники — передусім це стосується суттєвого підвищення вартості енергоносіїв.

За експертними оцінками, рівень цін вересня-2023 дає змогу молочним фермам, які застосовують прогресивні технології утримання корів, функціонувати з досить прийнятним рівнем операційної рентабельності.

Чинник експорту восени-2023 вже не зумовить суттєвого підвищення цін на молоко-сировину, як це сталося восени-2022.

Ціни на молоко-сировину у ЄС 2023 року суттєво знизились (у середньому майже на 26%) — унаслідок цього конкурентні переваги молокопродуктів вітчизняного виробництва за ціною або суттєво знизились, або взагалі нівелювались.

Ціни на біржові види молокопродуктів 2023 року також постійно знижувались, унаслідок чого їх експорт з України став менш привабливим, ніж це було 2022-го. Світова кон’юнктура на ринках молокопродуктів 2023 року є несприятливою для суб’єктів молочної галузі України.

Відповідно, з огляду на поточний рівень світових цін на біржові види молокопродуктів, а також на рівень цін на молоко-сировину в країнах ЄС, експортні перспективи України в частині молокопродуктів не такі привабливі, як у другій половині 2022 року та першій — 2023-го. Крім того, останнім часом із поверненням мігрантів в Україну стали суттєво зростати обсяги імпорту молокопродуктів — насамперед сирів. Таким чином, на відміну від 2022 року, у ІІ півріччі 2023-го імпортні молокопродукти масово повертаються на полиці вітчизняних супермаркетів.

Суттєве зростання цін на молоко-сировину в таких умовах призведе до зниження конкурентоспроможності молокопродуктів вітчизняного виробництва, суттєвого зниження рентабельності діяльності операторів ринку молокопереробки, а в перспективі — до зниження обсягів закупівлі молоко-сировини та, відповідно, зниження ціни на неї.

Тому важливим завданням осені-2023 є збереження балансу між ціновими запитами виробників молока та можливостями молокопереробних підприємств. Крім того, важливе значення має й світова, зокрема, європейська кон’юнктура на ринку молоко-сировини та молокопродуктів. До цього часу світові ціни були низькими, що унеможливлювали отримання прийнятної рентабельності суб’єктами молочної галузі.

Важливе значення має й державне регулювання — у 2022–2023 рр. держава з об’єктивних причин припинила підтримувати товарні молочні ферми. Хотілося б сподіватись, що наступного року ситуація зміниться, зокрема, будуть ухвалені та реалізовані законодавчі ініціативи, спрямовані на стимулювання розвитку тваринництва та переробки тваринницької продукції в Україні.

uadairy.com


Джерело http://infagro.com.ua

Відповісти

Ваш email не публікується

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra