Як ґрунтозахисний обробіток змінює видовий склад бур’янів – AgroTimes

Упровадження ґрунтозахисного обробітку в результаті впливу цілого комплексу специфічних чинників супроводжується зміною видового складу бур’янів, насамперед збільшенням питомої ваги багаторічників, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Серед однорічних бур’янів у зв’язку з уповільненим прогріванням ґрунту навесні й нижчою його температурою влітку починають переважати види, насіння яких проростає за відносно низького температурного режиму (лобода біла, гірчак звичайний, ін.).

Підкислення поверхневого шару ґрунту за систематичного внесення азотних добрив і мілке їх загортання сприяє розвитку однодольних бур’янів. За зменшення кількості й глибини механічних обробітків посилено розмножуються озима та зимуюча бур’яниста рослинність.

Щодо північної частини Степу, то з усіх видів бур’янів найпоширенішим і найшкідливішим тут є зимуючий бур’ян кучерявець Софії. Його сходи є найнебезпечнішими в період оптимальних строків сівби. Більш ранні паростки кучерявцю знищуються допосівною культивацією, а зимові та весняні сходи майже повністю пригнічуються озимою пшеницею.

Слід зазначити, що видовий склад бур’я нів у посівах озимої пшениці менше залежить від обробітку ґрунту і більше від гідротермічних умов. Так, у роки з посушливою осінню і вологою весною забур’яненість посівів зростає, і в травостої пшениці домінують ярі бур’яни. За достатнього осіннього і весняного зволоження травостій пшениці пригнічує бур’яни практично повністю. У роки зі сприятливим осіннім і несприятливим весняним періодами бур’яни складаються в основному із зимуючих форм.

Отже, застосування ґрунтозахисних технологій у різних гідротермічних умовах супроводжується деяким збільшенням засмі-ченості посівів озимої пшениці. Однак її врожайність знижується тільки у випадках різкого переважання негативних чинників, пов’язаних із погіршенням фізичних характеристик ґрунту, а також значним перевищенням маси бур’янів економічного порогу шкідливості, що в посівах озимих спостерігається нечасто.

Раніше повідомлялося, як підживлення впливає на засміченість посівів озимої пшениці бур’янами.


Джерело https://agrotimes.ua/

Відповісти

Ваш email не публікується

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra