10 запитань агрохіміку про здоров’я ґрунту та деструктор Екостерн — AgroPortal.ua

Не секрет, що вітчизняні аграрії намагаються максимально оптимізувати виробничі процеси, щоб заощадити кошти та не втратити у врожайності — зрозумілий крок у наш непростий час. Проте великі врожаї мають інший бік медалі: сільськогосподарські культури виносять з ґрунтів частину біогенних елементів. Це впливає на зниження родючості. Тому раціональний та виважений підхід до землеробства потрібно починати з відновлення родючості та здоров’я ґрунту.

 

Деструктор-оздоровлювач ґрунту Екостерн виробництва БТУ-ЦЕНТР стане в нагоді аграріям, для яких здоровий ґрунт та висока врожайність у пріоритеті. Про головні особливості біопрепарату Екостерн, проблеми ґрунтів та біологізацію землеробства розповідає доктор с.-г. наук, керівник «Інституту прикладної біотехнології» Світлана Корсун.  

Що спричиняє погіршення стану ґрунтів у агроценозах?

Сучасні агротехнічні прийоми в землеробстві провокують погіршення фітосанітарного стану ґрунту, зниження його біологічної активності та гумусованості. Але проблеми українських ґрунтів не вичерпуються лише зазначеними. Розберемо основні з них.

 • Українські агроландшафти мають високу розораність та не оптимальне співвідношення земельних угідь (збільшилась площа орних земель, зменшилась — природних луків, пасовищ, лісів, водойм). Це спричиняє порушення в агроекосистемі, в тому числі пришвидшує деградацію ґрунтів. Систематична  оранка спричиняє порушення в екосистемі ґрунту. Зменшується біорізноманітність мікроорганізмів.
 • Зміна структури посівних площ та спрощення сівозміни. Аграрії вирощують ті культури, які користуються попитом на ринку. Це додатково змінює стан мікрофлори ґрунту. «Якщо постійно вирощується одна культура, то більше розвиваються ті мікроорганізми, що пристосовані деструктувати рослинні рештки цієї культури. Серед таких мікроорганізмів великий відсоток патогенів, які будуть шкодити під час наступної посівної», — відзначає Світлана Корсун.
 • Дефіцитний баланс основних поживних елементів і органічних речовин, спричинений низькими дозами мінеральних та органічних добрив. Це може бути обґрунтовано економічно, проте додатково провокує виснаження і деградацію ґрунту. Разом з цим, ми отримуємо змінений пул мікроорганізмів, серед яких багато патогенів.
 • Порушення ґрунтового покриву внаслідок воєнних дій. Активні бойові дії в Україні не вщухають. Як результат — вирви від артилерії на полях, знищення верхнього гумусованого шару грунту, забруднення ґрунту свинцем, кадмієм та іншими важкими металами, залишками нафтопродуктів та високотоксичних вибухових речовин. І це все додатково вносить негативні зміни в біорізноманітність і активність мікробіоти ґрунту.

Навіщо біопрепарати?

Зважаючи на вищеназвані фактори рекомендується використовувати біологічні препарати, які необхідно додавати в ґрунт. Дози біопрепаратів невеликі — від 1 до 4 л/га. Але треба зауважити, що в 1 мл препарату міститься кілька мільярдів агрономічно корисних мікроорганізмів, які протидіють патогенам. Тоді як в 1 мг ґрунту — десятки або сотні тисяч різних мікроорганізмів, у тому числі й шкідливих. То ж сьогодні біопрепарати надзвичайно актуальні в технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Це перший крок до відтворення родючості ґрунтів та біологізації технологічних процесів.

Які задачі виконує деструктор?

Світлана Корсун називає ряд фундаментальних задач, які виконує деструктор-оздоровлювач ґрунту.

 • Біоконтроль ґрунтових патогенів. Деструктор включає в себе ті мікроорганізми, які активно протистоять основним патогенам культурних рослин.
 • Зниження рівня токсичності ґрунту. Токсичність виникає від залишків пестицидів, а також через додатковий фактор. «Якщо сівозміна недостатньо широка, або, взагалі, монокульткра, то накопичуються рослинні рештки відповідного типу рослин, після розкладання яких, в ґрунті з’являються певні токсичні речовини. Таким чином, збільшується токсичність ґрунту, частіше спостерігаються алопатичні прояви», — каже спеціалістка. Збагачення ґрунту агрономічно цінними мікроорганізмами допомагає знизити кількість токсичних речовин та зміцнити імунітет рослин.
 • Збільшення доступності поживних елементів в ґрунті. Деструктор сприяє розкладанню органічних решток. Під час цього процесу відбувається утворення гумусових сполук та часткова мінералізація рослинних залишків, і тоді важливі для рослин елементи, які знаходяться в стерні та соломі, переходять у доступну форму і можуть бути використані рослинами в процесі росту і розвитку.
 • Покращення структури грунту. Разом з препаратом у ґрунт потрапляють групи мікроорганізмів, які виробляють велику кількість полісахаридів. Полісахариди, підсихаючи на часточках ґрунту, сприяють утворенню агрономічно цінних агрегатів у структурі грунту.

 

 • І, насамкінець, збільшення врожайності сільськогосподарських культур (як результат всіх попередніх функцій).

Що таке органічна речовина?

Вся органічна речовина ділиться на живу біомасу, та неживу, а саме: органічні рештки рослин, тварин, мікроорганізмів, продуктів їх метаболізму, специфічні новоутворені гумусові речовини. Основна частина неживої органіки в ґрунті — це гумус (до 85%) і чим більше гумусу тим родючий грунт. Рослинні рештки (нежива органіка) складають близько 10%. Ґрунтова флора і фауна (макро- і мезофауна, мікроскопічні гриби та водорості) — близько 5%.

Як деструктор впливає на формування гумусу?

Світлана Корсун пояснює, що спочатку рослинні рештки подрібнюються. Подрібнені частинки підлягають гідролізу та окисно-відновним процесам за участі ферментів, синтезованих мікроорганізмами. Так утворюються проміжні продукти деструкції, які під дією ферментів (біокаталітичні процеси) частково мінералізуються, а частково конденсуються до гумусових речовин. Деструктор пригнічує патогени, та сприяє процесам деструкції: гідролізу, окиснення, мінералізації, утворенню гумусу в ґрунті.

З чого складається Екостерн? 

У 2021 році Екостерн Класичний було підсилено новим комплексом мікроорганізмів. Оновлений склад включає штами роду Bacillus, Paenibacillus, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, Agrobacterium та гриби роду Trichoderma. Вони є активними деструкторами рослинних решток, сприяють загальному поліпшенню фітосанітарного стану ґрунту та його біологічної активності.

Чи діють всі ці бактерії в одній суміші? 

За словами Світлани Корсун, при виробництві мікроорганізмів як сировини для біологічного препарату, кінцем процесу ферментації вважається не лише висока кількість мікроорганізмів, яка утворилась у ферментері, а й той момент коли мікроорганізми утворюють необхідну кількість біологічно активних речовин, щоб у них відбувся процес самоконсервування. Таким чином, вони переходять в неактивний, «сплячий» стан. Саме так вони зберігаються в холодильниках на складах виробника. Тобто, у готовому препараті ці мікроорганізми поєднані в неактивній формі. Саме тому у фермерські господарства та агрохолдинги препарат доставляють безпосередньо перед внесенням і це здійснюється розвинутою логістичною службою компанії БТУ-ЦЕНТР.

Чи є незалежні польові дослідження по Екостерну?

Польове дослідження проводив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, вивчаючи інтенсивність деструкції соломи та вміст гумусу в ґрунті після внесення Екостерна.

Дослід був проведений на чорноземі типовому.

Сівозміна: кукурудза-ячмінь ярий-гречка-пшениця озима-горох.

Добрива: маса сидерата (гірчиця біла) з урахуванням внесених урожаєм поживних елементів.

У результаті внесення Екостерн фахівці зафіксували підвищення деструкції практично на 50% (результат залежить від типу ґрунту, кількості органіки, якості внесеної органіки тощо). У цьому ж досліді було встановлено, що за період 2011-2014 рр. кількість гумусу в ґрунті зросла на 0,5%. Вологозабезпечення було кращим там, де використовували Екостерн. Під час досліду також вивчали фізичний стан ґрунту. Науковці виявили тенденцію до зниження щільності ґрунту саме на тих ділянках, де використовували деструктор.

На яких ґрунтах працює Екостерн? 

В «Інституті  прикладної  біотехнології» проведено модельні досліди на дерново-підзолистому, темно-сірому опідзоленому, лучно-чорноземному ґрунтах і чорноземі типовому. Згідно результатів, отриманих в  «ІПБ», деструкція відбувалась у всіх випадках: незалежно від типу ґрунту Екостерн продемонстрував позитивний результат. Втім, за словами Світлани Корсун, на ефективність дії препарату може мати вплив кислотність ґрунту, його засоленість, гранулометричний склад, кількість карбонатів.

Які ще види деструктора виробляє БТУ-ЦЕНТР?

 • Екостерн Бактеріальний стійкий до несприятливих температурних умов. Він не має грибної складової, а лише спори і цисти бактерій. Препарат володіє широким спектром впливу на оздоровлення екосистеми ґрунту та підсилення деструкції.
 • Екостерн Триходерма не містить бактерій, захищає від грунтових патогенів та посилює деструкцію. До його складу входять 4 штами активних грибів роду Trichoderma.
 • Екостерн Лайт сприяє поліпшенню азотного живлення та підсиленню вологоутримуючої здатності, сприяє очищенню ґрунтів від токсинів.
 • Екостерн No-Till підходить для технологій no-till, strip-till, mini-till. В основі — композиція зі штамів бактерій, які продукують більшу кількість полісахаридів, порівняно з іншими активними мікроорганізмами-деструкторами, і мають високу антифунгальну дію.

Важливо

У 2022 році в «Інституті  прикладної  біотехнології» провели низку лабораторних експерименлів, в результаті яких прийшли до висновку, що навіть невелика кількість мінеральних добрив (5 кг фізичної маси аміачної селітри чи КАСу) внесена в баковій суміші з Екостерном, дає гарний поштовх до активізації дії мікроорганізмів.

У підсумку

Системне застосування біологічних препаратів і органічних добрив — це основний економічно і екологічно доцільний важіль оптимізації агротехнологій, розширення біологічної різноманітності і відтворення біологічної активності ґрунту.

Більше про Екостерн: дослідження, відгуки, норми внесення


Джерело http://agroportal.ua

Відповісти

Ваш email не публікується

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra