У підсумках Аграрного Полігону назвали врожайні гібриди соняшнику – SuperAgronom

Про це йдеться в матеріалі: «159 гібридів соняшнику: урожайність залежно від норми висіву, системи захисту та удобрення у сезоні-2021».

Серед гібридів NuSeed найбільшу врожайність (понад 3 т/га) за вологості 8% забезпечували: N47470 у варіантах з нормою висіву 50 та 65 тис./га, X4219 (55 тис./га), N4H302 (у варіантах з нормами 50, 55 і 60), N44505 (50 відповідно) та N4LM409 (55). При цьому маса 1000 насінин у гібридів варіювала від 52 до 80 г. Натура — від 273 г/л у варіанті N4H302 (50) до 360 г/л у N4LM409 (55).

Технолог з агрономії Олег Фурманець відмітив, що для гібридів селекції NuSeed норма висіву 60 тис./га виявилася досить програшною. В той же час позитивна реакція в них була на зменшення густоти.

 

 

Показник врожайності пізньостиглого гібрида Яніс від Lidea варіював від 2,37 т/га (у варіанті з нормою висіву 50 тис./га) до 2,83 т/га (у варіанті з нормою 55). Олег Фурманець відмітив генетичну реакцію гібрида на зменшення норми висіву, яка відзначалася зміною показника маси 1000 насінин і паралельно збільшенням натури, максимальний показник якої був відмічений у варіанті з нормою 55 тис./га. 

 

«Дивлячись на результати врожайності, можна визначити тенденцію: зі збільшенням норми висіву до певної межі відбувається спад урожайності. Зменшення густоти від 60 до 50 тис./га призводить до підвищення врожайності. Тим не менш, варіант з нормою 65 тис./га теж демонструє конкурентні результати. Це наштовхує на думку, що в умовах посушливого року спрацювали дві крайності: або загущений посів, який сформував урожайність за рахунок кількості рослин і кошиків, або, навпаки, зріджені посіви, які забезпечили такий же рівень урожайності за рахунок своєї індивідуальної продуктивності», — пояснює спеціаліст. 

 

Цікава тенденція щодо формування високої врожайності за норми висіву 65 тис./га була відмічена і в гібридів Mas Seeds, переважна більшість яких забезпечила урожайність на рівні понад 3 т/га. Це: МАС 810Б, МАС 87СУ, Сульфонор, МАС 81к. Виключенням став середньоранній гібрид МАС 83СУ, де урожайність на рівні 3,62 т/га відмічена у варіанті з нормою 60 тис./га.

 

 

 

«Зі зменшенням норми маса 1000 насінин у більшості гібридів Mas Seeds зростала. Ці гібриди нормально витримують загущення, принаймні в наших піщаних умовах. Більше того, для формування врожаю для них важлива повноцінна густота стояння, особливо для ранніх гібридів (МАС 810Б, МАС 81К, МАС 83СУ), які негативно реагували на її зменшення», — додав Олег Фурманець.

 


Джерело https://superagronom.com

Відповісти

Ваш email не публікується