Кислі грунти для черешневого саду вапнують карбонатами або вапном – AgroTimes

Для обмеження закислення грунтів черешневих садів на легких грунтах застосовують карбонати, на середніх і важких – негашене або гашене вапно.

Про це повідомляє журнал «Садівництво по-українськи».

«Кислотність ґрунту є одним із найважливіших показників родючості. Дуже закислені ґрунти не утворюють грудкуватої структури, мають знижену мікробіологічну активність і малу кількість лужних катіонів у сорбціонному комплексі ґрунту, – нагадує в статті Павел Вуйчік, доктор сільськогосподарських наук з Інститут садівництва (м. Скерневіце, Польща). – Такі ґрунти характеризуються підвищеною доступністю шкідливих іонів для рослин (важкі метали). Слід також пам’ятати, що на кислих ґрунтах доступність більшості корисних мінеральних компонентів є обмеженою. У результаті це призводить до ослаблення росту рослин, підвищення їх чутливості до шкідників, патогенів, абіотичних стресів і хімічної деградації ґрунту».

Вчений зауважує, що ефективним способом, що обмежує закислення ґрунтів, є вапнування. Оцінювання потреби вапнування та дози вапна залежать від кислотної реакції й агрономічної категорії ґрунту, а також від періоду застосування вапна.

На легких ґрунтах рекомендовано застосовувати вапнування у вигляді карбонатів, а на середніх і важких — уносити вапно в оксидній (не гашене вапно) або у гідроксидній (гашене вапно) формі.


Джерело https://agrotimes.ua/

Відповісти

Ваш email не публікується