Органіку в саду вносять восени, фосфорні та калійні добрива – раз на кілька років – AgroTimes

Здебільшого добрива вносять з осені, а для підживлення – навесні та протягом вегетації рослин. Кращою порою внесення органічних добрив є осінь, оскільки їхні поживні речовини можуть бути використані рослинами лише після тривалого розкладання органічної маси.

Про це повідомляє журнал «Садівництво по-українськи».

«Доведено, що добрива завдяки їхнім властивостям можна вносити не щорічно, а один раз на два-три роки, відповідно, збільшивши разову дозу, – зазначає видання. –  Враховуючи малу рухомість у ґрунті фосфорних і калійних добрив, а також складність глибокого загортання в зону розміщення основної маси коренів, їх вносять перед садінням саду в значно підвищених дозах під плантажну оранку з доведенням вмісту рухомих форм поживних речовин у ґрунті до оптимального. У такому разі протягом усієї ротації насадження їх більше не вносять, за винятком тих випадків, коли з будь-яких причин доза одноразового внесення була недостатньою чи за результатами листкової і ґрунтової діагностики добрива треба вносити повторно. За такого внесення досягається скорочення затрат часу і витрат коштів на їх внесення».

Додається також, що строки внесення азотних добрив залежать від їхньої форми. Так, аміачну воду і сечовину можна вносити восени, коли з послабленням мікробіологічних процесів у ґрунті азот цих добрив дуже повільно перетворюється в нітрати, тому немає загрози його вимивання. Ці ж добрива з успіхом можна вносити навесні.


Джерело https://agrotimes.ua/

Відповісти

Ваш email не публікується