Аграріям пояснили, як накопичуються в ґрунті та вимиваються пестициди — КУРКУЛЬ

У ґрунт пестициди можуть потрапляти шляхом прямого внесення, а також через рослин, тварин, з водою і у вигляді опадів з атмосфери. Деякі стійкі препарати здатні накопичуватися в листі плодових дерев. Опадання такого листя призводить до того, що препарати потрапляють в ґрунт. Про те, як накопичуються в ґрунті та вимиваються хімічні сполуки йдеться у матеріалі «Що потрібно знати про пестициди, перш ніж відкрити каністру з хімікатами» на Кurkul.com.

За рівнем збереження у ґрунті пестициди діляться на чотири групи:

    • малостійкі — зберігаються менше одного місяця;

 

    • помірно стійкі — до 6 місяців;

 

    • стійкі — 0,5-2 року;

 

    • дуже стійкі — понад 2 роки.

 

Пестициди характеризуються низькою педохімічною активністю — вони практично не вступають в хімічні реакції з ґрунтом і не впливає на його властивості. Потрапляючи в  ґрунт, пестициди поглинаються кореневими системами рослин, переносяться з ґрунтовою вологою, абсорбуються органічними і мінеральними колоїдами, піддаються процесам мікробіологічного і фотохімічного розпаду. Деякі пестициди можуть випаровуватися з поверхні ґрунту.

Накопичення пестицидів в ґрунтах обумовлено двома процесами — їх сорбцією тонкодисперсною частиною ґрунту, в тому числі органічною речовиною, і розкладанням (детоксикацією). Обидва процеси залежать від властивостей ґрунту, а також від зовнішніх умов.

Сорбція пестицидів ґрунтом обмежує їх доступність для рослин, можливість їх випаровування та міграції. Оцінка інтенсивності процесів сорбції базується на обліку гранулометричного складу ґрунтів і вмісту гумусу: чим більше гумусу і тонких частинок, тим вище сорбція. Водно-тепловий режим ґрунтів обумовлює можливість міграції пестицидів за межі кореневого шару, їх перерозподілу або закріплення в цьому шарі.

Головний каталізатор детоксикації ґрунтів — активна життєдіяльність мікроорганізмів. Другим важливим чинником детоксикації є фотохімічне розкладання, інтенсивність якого залежить від активності сонячної радіації, що оцінюється за величиною прямої сонячної радіації і тривалості сонячного впливу за вегетаційний період.

Вищезазначені чинники дозволяють визначити ґрунти з різною потенційною інтенсивністю накопичення пестицидів, а також потенціал самоочищення таких ґрунтів.

Міграція пестицидів в ґрунтовому профілі відбувається завдяки капілярно-гравітаційному переміщенню води. Швидкість і глибина проникнення пестицидів залежать від безлічі факторів, пов’язаних як з ґрунтово-кліматичними особливостями (гранулометричним складом, вмістом колоїдів і сорбційною здатністю ґрунтів, кількістю опадів), так і з властивостями та дозами самих препаратів.


Джерело https://kurkul.com

Відповісти

Ваш email не публікується