Затверджено новий річний звіт для заготівельників деревини – AgroNews

Мінфін затвердив форму Звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини (форма № 1-ЗПКД (річна), та Порядок його складання. Наказ Мінфіну від 13.08.2020 № 499. Про це повідомляє Головбух, пише agronews.ua.

Звіт має такі розділи:

✅ розділ I «Інформація про нараховані та сплачені платежі на користь держави»;

✅ розділ II «Інформація про сплачені платежі органам місцевого самоврядування».

У Звіті підприємства розкривають інформацію про такі платежі:

1) податок на прибуток підприємств;

2) частину чистого прибутку, що вилучається до бюджету;

3) дивіденди;

4) рентну плату, зокрема за:

✔️ спеціальне використання лісових ресурсів;

✔️ спеціальне використання води;

✔️ користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

✔️ користування радіочастотним ресурсом України тощо;

5) екологічний податок;

6) збори та інші платежі, зокрема податок на майно (земельний податок) тощо.

За відсутності даних у графах та рядках проставляють прочерки.

Звітним періодом для складання Звіту є календарний рік, який починається з 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року. Термін подання — не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним.

Звіт складають в електронній формі у XML-форматі та подають органам, до сфери управління яких належать підприємства, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.

Джерело https://agronews.ua

Відповісти

Ваш email не публікується